00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Predstavitev primera: Je carski rez v drugem trimestru nosečnosti nerazpoznavni dejavnik tveganja za nenamerno podaljšanje histerotomije v spodnji del maternice?

Leyla Al Mahdawi, Lucija Kuder, Faris Mujezinović

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za perinatologijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za ginekologijo in porodništvo, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje
Leyla Al Mahdawi, dr. med.,
Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon +386 23212408 
Fax +386 23212085
E-pošta: almahdawi@gmail.com

Izvleček

Namen: Ob carskem rezu se pogosto dogaja nenamerno zatrganje kotov maternice, ki je povezano z resnejšo izgubo krvi, večjim tveganjem za potrebo po transfuziji in nenačrtovano histerektomijo. Najpomembnejši dejavnik tveganja je carski rez v drugi porodni dobi. 
 
Poročilo o primeru: Opisujemo primer 35-letne nosečnice v drugem trimesečju, pri kateri smo opravili drugi carski rez. Prišlo je do nenamernega zatrganja kotov maternice, kar je vodilo v resno izgubo krvi. Odpuščena je bila četrti pooperativni dan v klinično stabilnem stanju.
 
Zaključek: Nenamerno zatrganje kotov maternice je povezano z višjo maternalno obolevnostjo in umrljivostjo. Topa kirurška tehnika vstopa in obratna medenična ekstrakcija sta povezani z manjšim tveganjem za zatrganje kotov maternice.

Celoten članek