00 01 03 03 04 05 06 07
00
01
03
03
04
05
06
07

Prekomerna prehranjenost slovenskih osnovnošolskih otrok

Nataša Marčun Varda, Natalija Hanželj

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za pediatrijo, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Maribor, Slovenija; Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, Katedra za pediatrijo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Izr. prof. dr. Nataša Marčun Varda,
dr. med.; Klinika za pediatrijo,
Univerzitetni klinični center Maribor,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon +386 23212416
Fax +386 23312393
E–pošta: natasa.marcunvarda@amis.net

Izvleček

Namen: V raziskavi smo želeli ugotoviti razširjenost prekomerne prehranjenosti in debelosti pri šolskih otrocih v starosti od 6. do 15. leta. Poleg tega smo želeli izboljšati osveščenost populacije o pomenu debelosti kot kronične bolezni in izvedeti, kakšno je znanje o vzrokih in zdravljenju debelosti pri naših
osnovnošolcih. Ti podatki bi nam služili za usmerjanje preventivne dejavnosti na tem področju.

Metode: V raziskavo smo vključili 966 slovenskih otrok v starosti od 6 do 15 let. Raziskavo smo izvajali v letih od 2012 do 2013 s pomočjo anketnega vprašalnika. Vprašalnik je zajemal epidemiološke podatke o prekomerni prehranjenosti. Anketo smo obdelali s statističnim programom SPSS za okolje Windows 17.0.

Rezultati: Prekomerno prehranjenost smo ugotavljali pri 12,7 % otrok, od tega je bilo 8,4 % prekomerno prehranjenih, 4,3 % pa debelih. 77 % otrok je menilo, da imajo primerno telesno težo. Večina otrok je menila, da so njihove prehranjevalne navade primerne. Kljub temu je le 66 % otrok imelo 5 obrokov dnevno in 61 % reden zajtrk. Polovica otrok je navajala aktivno ukvarjanje s športom, okoli 70 % otrok pa manj kot 2 uri posameznih sedečih aktivnosti dnevno.

Zaključek: Raziskava je pokazala, da se Slovenija uvršča med države z nižjo stopnjo prekomerne prehranjenosti. Seznanjenost z debelostjo kot kronično boleznijo in z možnimi načini zdravljenja je relativno slaba, kar govori o potrebi po preventivi na tem področju, ki mora biti široko zastavljena.


Celoten članek