00 01 02 03 04 05 06
00
01
02
03
04
05
06

Premagovanje kulturnih razlik: Rezultati programa promocije zdravja v romski skupnosti

Erika Zelko, Igor Švab

Univerza v Mariboru, Medicinska Fakulteta, Katedra za družinsko medicino, Maribor, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicine, Ljubljana, Slovenija
Dopisovanje
Erika Zelko
Univerza v Mariboru,
Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8,
2000 Maribor
Telefon +386 31510496
E–pošta: zelko.e@siol.net

Izvleček

Namen: Pilotni projekt SASTIPE je nastal na podlagi opažanja raziskovalcev, da se Romi niso udeleževali programov promicije zdravega življenja v lokalni skupnosti. Naraščajoče breme kroničnih obolenj in zavedanje Romov o pomenu zdravega načina življenja je botrovalo razvoju programa promocije zdravega življenjskega sloga za romsko skupnost, ki je bil izveden v romskih naseljih.

Metode: Program se je izvajal v 9 romskih naseljih od decembra do marca 2013. Za pripravo delavnic na temo sladkorne bolezni, KOPB, zdrave prehrane in visokega krvnega tlaka ter urgence smo uporabljali specifičen material, ki smo ga pripravili skupaj z Romi. Podatke smo zbirali s pomočjo prilagojenega in validiranega EUROPREV I n EuroQUoL vprašalnika pred in po intervenciji. Rezultate, dobljene po intervenciji, smo primerjali s kontrolno skupino v kateri ni bilo nobenih aktivnosti, in so nam služili za oceno učinkovitosti programa. Stopnja odzivnosti je bila v kontrolni skupini 74 % in v interventni 53 %.

Rezultat: Interventni program je prispeval k statistično značilnemu povečanju znanja o nekaterih opazovanih medicinskih parametrih v interventni skupini (p < 0.001). Zaznali smo tudi spremembe v zavedanju o pomenu zdravega življenjskega sloga. Statistično več Romov iz interventnih naselij je začelo razmišljati o spremembi kadilskih navad (p < 0.001).

Zaključek: Dokazali smo, da je v sodelovanju s ciljno skupino možno razviti uspešen interventni program. Dosegli smo izboljšanje znanja, več Romov se je ob koncu intervencije v interventni skupini zavedalo pomena zdravega življenjskega sloga in potrebne spremembe kadilskih navad. Za oceno dolgoročnih sprememb življenjskega sloga so potrebne nadaljnje raziskave in dolgotrajnejše opazovanje.


Celoten članek