00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Primerjava občutljivosti ultrazvoka in rentgenskega slikanja pljuč za diagnosticiranje zunajbolnišnične pljučnice pri otrocih

Vojko Berce

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za pediatrijo, 2000 Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Doc. dr. Vojko Berce, dr. med.
Klinika za pediatrijo, Univerzitetni
klinični center Maribor,
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 23212110
Faks: +386 23312393
E–pošta:
vojko.berce@guest.arnes.si

Izvleček

Namen: Ultrazvok pljuč se šele v zadnjem času uveljavlja kot primerna metoda za diagnosticiranje zunajbolnišnične pljučnice (ZBP) pri otrocih. Ker pa uporabnost ultrazvoka pri različnih vrstah pljučnice še ni dobro raziskana, smo v naši študiji primerjali občutljivost ultrazvoka in rentgenskega slikanja pljuč za diagnosticiranje etiološko različnih vrst ZBP pri otrocih.

Metode: Izvedli smo prospektivno študijo, v katero smo vključili 166 otrok, ki so bili hospitalizirani zaradi ZBP. Bolnike smo glede na izvide laboratorijskih in mikrobioloških preiskav razdelili v skupine z bakterijsko (n=80), atipično bakterijsko (n=32) in virusno (n=54) pljučnico. Pri vseh bolnikih smo ob sprejemu opravili ultrazvok pljuč in rentgensko slikanje prsnega koša.

Rezultati: Z ultrazvokom pljuč smo prikazali pljučnico pri 161 (97.0%) bolnikih, z rentgenskim slikanjem prsnega koša pa pri 137 (82.5%) bolnikih, (<0.01). Izračunana senzitivnost ultrazvoka je 97.0% (95% CI, 93.1% - 99.0%), senzitivnost rentgenograma pljuč pa 82.5% (95% CI, 75.9% - 88.0%), p<0.01. Pri podskupini otrok z bakterijsko pljučnico je bila le-ta z ultrazvokom vidna pri 79 (98.7%) na rentgenogramu pa pri 67 (83.8%) bolnikih (p<0.01). Pri podskupini z atipično bakterijsko pljučnico je bila le-ta vidna z ultrazvokom pri 30 (93.8%), na rentgenogramu pa pri 28 (87.5%) bolnikih (p=0.69). Pri bolnikih z virusno pljučnico je bila le-ta na ultrazvoku vidna pri 52 (96.3%), na rentgenogramu pa pri 42 (77.8%) bolnikih (p<0.01).

Zaključek: Rezultati naše raziskave potrjujejo, da je ultrazvok pljuč odlična metoda za diagnosticiranje ZBP pri otrocih. Ultrazvok je v primerjavi z rentgenskim slikanjem pljuč vsaj enako občutljiv pri vseh vrstah pljučnice in bo v prihodnosti verjetno postal metoda izbora pri otrocih z ZBP.


Celoten članek