00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Preprečevanje adhezije Campylobacter jejuni K49/4 na celično kulturo prašičjih črevesnih celic PSI cl1 z uporabo različnih rastlinskih ekstraktov

Maja Šikić Pogačar, Anja Klančnik, Sonja Smole Možina, Dušanka Mičetić Turk

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Slovenija
Dopisovanje
Asist. dr. Maja Šikić Pogačar
Medicinska fakulteta,
Katedra za pediatrijo
Taborska ulica 8, 2000,
Maribor, Slovenija
E–pošta: maja_sikic@yahoo.com.au

Izvleček

Namen: Da bi preverili inhibicijo adhezije C. jejuni, smo v poskusih in vitro testirali različne rastlinske ekstrakte na celičnem monosloju celic PSI cl1, in sicer ekstrakt tropin sorte Modri pinot (GSS), ekstrat oljčnih listov (OE) in timijana (TE) ter njegov preostanek po hidrodestilaciji eteričnega olja (TE–R) ter ekstrakt iz semen rastline Alpinia katsumadai (SEE) in njegov preostanek po hidrodestilaciji eteričnega olja (hdSEE–R). Želeli smo preveriti uporabnost odpadnega materiala in stranskih proizvodov agro–živilstva pri preprečevanju adhezije C. jejuni na celično linijo PSI cl1.

Metode: Pred poskusom protiadhezijske učinkovitosti ekstraktov smo preverili njihovo protimikrobno delovanje ter citotoksičnost na celični liniji PSI cl1 in s tem določili koncentracijsko območje za testiranje protiadhezijske aktivnosti uporabljenih ekstraktov.

Rezultati: Najučinkovitejša ekstrakta pri preprečevanju adhezije C. jejuni na celice PSI sta bila SEE in hdSEE– R, sledila sta TE in TE–R, ki sta do 30 % zmanjšala adhezijo bakterije na celično linijo. Najslabšo protiadhezijsko učinkovitost je imel ekstrakt GSS.

Zaključek: Odpadni materiali (TE–R in hdSEE–R) ter OE, ekstrakt iz stranskega proizvoda agro–živilske industrije, so se pokazali kot zelo uspešni pri preprečevanju adhezije C. jejuni tudi pri zelo nizkih koncentracijah. Obetavni rezultati študije kažejo možnosti uporabe ekstraktov iz odpadnih rastlinskih materialov na različnih področjih, vključno z industrijo in skrbjo za zdravje ljudi in živali.


Celoten članek