00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Prikaz primera prve uporabe veno-venske zunajtelesne membranske oksigenacije (ECMO) v Mariboru

Kristijan Skok, Andrej Markota, Franc Svenšek, Andreja Sinkovič

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za interno intenzivno medicino, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje

Kristijan Skok
University of Maribor, Faculty of Medicine,
Taborska ulica 8, 2000 Maribor, Slovenia
Telefon: +386 70389054
E-pošta: kristijan.skok@gmail.com

Izvleček

Namen: V prispevku želimo prikazati primer prve uporabe veno-venske zunajtelesne membranske oksigenacije (VV ECMO) na Oddelku za intenzivno interno medicino (OIIM) Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (UKC Mb) pri bolniku z refraktarno hipoksemijo.

Prikaz primera: 52-letni bolnik je bil po uspešnem 38-minutnem oživljanju na terenu po srčnem zastoju pripeljan v UKC Maribor, intubiran in umetno predihan. Zaradi miokardnega infarkta s ST elevacijo (STEMI) je bila opravljena primarna perkutana revaskularizacija (angl. left anterior descending coronary artery — LAD) in vstavljena 1 koronarna žilna opornica. Po posegu v OIIM smo zaradi refraktarne hiposkemije
ob aspiracijski pljučnici nastavili VV ECMO. Vstavitev, zdravljenje in odstranitev VV ECMO šest dni kasneje
so potekali brez zapletov. Prehodno se je bolnikovo stanje izboljšalo, vendar se je v nadaljevanju zdravljenja zaradi bolnišnične pljučnice in katetrske sepse stanje ponovno tako poslabšalo, da je bolnik po nekaj tednih zaradi hude napredovale večorganske odpovedi umrl.

Zaključek: Odziv na zdravljenje refraktarne hipoksemije ob aspiracijski pljučnici z VV ECMO je bil učinkovit in nezapleten, čeprav je bolnik zaradi večorganske odpovedi po ponovni bolnišnični okužbi kasneje umrl.


Celoten članek