00 01 02 03 04 05 06
00
01
02
03
04
05
06

Primerjalna raziskava virtualne in tradicionalne mikroskopije z namenom uvajanja v kurikulum Medicinske fakultete

Tanja Prunk, Bogdan Zdravković, Miha Munda

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Miha Munda, dr. vet, med.
Univerza v Mariboru, Medicinska
fakulteta, Taborska 8, 2000 Maribor,
Slovenija
Telefon +386 22345857
Fax +386 22345820
E-pošta: miha.munda@um.si,

Izvleček

Namen: Pri študiju histologije se trenutno uporabljajo tradicionalne tkivne rezine na stekelcih. Izvedli smo pilotno raziskavo morebitnega uvajanja virtualne mikroskopije z virtualnimi stekelci. V primerjalno raziskavo obeh metod mikroskopiranja so bili vključeni tutorji študenti. Osnovna raziskovalna izhodišča so bila: potrditev obstoja statistično pomembne razlike v času, potrebnem za prepoznavo strukture na virtualnih diapozitivih, morebitne prednosti ali pomanjkljivosti posamezne mikroskopirne metode in izpostavitev glavnih prednostnih lastnosti virtualne mikroskopije pred tradicionalno mikroskopijo pri študijskem procesu (1-3).

Metode: Vzorci na stekelcih so bili skenirani z Aperio ScanScope CS skenerjem in shranjeni kot virtualni diapozitivi. Starejši tutorji so na virtualnih diapozitivih in tradicionalnih vzorcih poiskali tri zahtevane vsebine oz. strukture. Meril se je čas iskanja posamezne strukture. Sodelujoči so izpolnili vprašalnik, v katerem so ocenili tako tradicionalno kot virtualno metodo (prirejena in prevedena verzija vprašalnika iz College of Veterinary Medicine – North Carolina State University virtual microscopy survey). Poudarek je bil na prednostih praktične uporabe virtualne mikropskopije v študijske namene.

Rezultati: One sample t-test je pokazal statistično značilno razliko (p < 0,01) v povprečnem času iskanja strukture na stekelcu (23,0 s; SD = 5,65) v primerjavi z navideznim vzorcem (12,5 s; SD = 2,04). V pisni oceni so tutorji med drugim izrazili, da bi pri študiju najraje uporabljali kombinacijo obeh mikroskopirnih metod.

Zaključek: Ocenjevalci menijo, da je virtualna mikroskopija enostavna za uporabo. Čas za iskanje struktur pri tej metodi je znatno krajši. Po raziskavah, ki bodo še sledile, predvidevamo uspešno vključevanje virtualne mikroskopije v učni načrt histologije.


Celoten članek