01 02 03 04 05 06 07 08
01
02
03
04
05
06
07
08

Primerjava občutljivosti urinskih testov UBC ELISA in BTA Trak pri odkrivanju ponovitev tumorjev mehurja

Evgenija Modrič, Tine Hajdinjak

Oddelek za urologijo, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko, Univerzitetni klinični center Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Tine Hajdinjak,
Oddelek za urologijo,
Univerzitetni klinični center
Maribor, Ljubljanska 5,
2000 Maribor, Slovenija


Telefon:
+386 41 604 097,
Fax: 
+386 2 32 11 486,
E-pošta: 
tine.hajdinjak@google.com

Izvleček

Namen: Primerjati natančnost pri odkrivanju ponovitev tumorja mehurja med uveljavljenim testom BTA Trak™ in novejšim testom UBC ELISA™.

Metode: Testiranih je bilo 63 vzorcev urina, ki so bili odvzeti pred kontrolno cistoskopijo. V primeru pozitivnega izvida cistoskopije je bila opravljena operativna odstranitev tumorja. Rezultat izvida vzorca urina je bil ovrednoten glede na rezultat cistoskopije in histološke preiskave.

Rezultati: Mediana vrednost UBC je bila pri slabše diferenciranih tumorjih statistično pomembno višja. Mediane vrednosti UBC (μg/L) glede na stadij tumorja so bile: 22.1, 47.5, 95.7 in >150 za pTa, pT1, pT2/3 in CIS. Občutljivost testov UBC in BTA za vse vzorce je znašala 62 % in 90 % (p = 0.0049). Glede na stadije je primerjava občutljivosti med BTA in UBC pri pTa pokazala 52 % proti 86 % (p = 0.022), pri pT1 56 % proti 100 % (p = 0.029), 83 % za oba testa pri pT2/3 in 100 % pri CIS. Za tumorje nizkega gradusa je bila občutljivost UBC 47 %, BTA 84 % (p = 0.022), za tumorje visokega gradusa pa 75 % in 95 % (p = 0.085). Kombinacija obeh testov v primerjavi z uporabo samo testa BTA občutljivosti ni izboljšala. Specifičnost je na celotnem vzorcu za UBC znašala 71 % in za BTA 50 % (p > 0.1). Izračunana natančnost testa UBC je za preučevani vzorec znašala 65 %, natančnost testa BTA pa 75 %.

Zaključek: Test UBC ELISA™ ni pokazal boljše občutljivosti v primerjavi s testom BTA Trak™, in sicer predvsem zaradi slabših rezultatov pri bolje diferenciranih tumorjih in tumorjih nižjega stadija.


Celoten članek