00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Primerjava rezultatov parcialne in superfacialne parotidektomije v zdravljenju pleomorfnega adenoma parotidne žleze

Bogdan Čizmarevič, Boštjan Lanišnik, Dejan Dinevski

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za otolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje

Doc. dr. Bogdan Čizmarevič, dr. med.
Univerzitetni klinični center Maribor,
Oddelek za otolaringologijo, cervikalno
in maksilofacialno kirurgijo, Ljubljanska
5, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 41699567
E-pošta: bogdan.cizmarevic@ukc-mb.si

Izvleček

Namen: Superfacialna parotidektomija predstavlja zlati standard kirurškega zdravljenja pleomorfnih adenomov obušesnih slinavk, v zadnjem času pa so vedno bolj popularni manj obsežni posegi, kot sta delna parotidektomija in ekstrakapsulana disekcija. Retrospektivno smo primerjali rezultate zdravljenja pri
bolnikih s parcialno in superfacialno parotidektomijo. Primerjali smo število ponovitev in po-operativno morbidnost.

Metode: V retrospektivno analizo smo vključili vse bolnike s pleomorfnim adenomom obušesne slinavke, ki so bili operirani na Oddelku za otolaringologijo in maksilofacialno kirurgijo v UKC Maribor v obdobju od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2016. Analizirali smo parezo ali paralizo obraznega živca, odstranitev tumorja v zdravo, pojav Freyevega sindroma, velikost tumorja, trajanje operativnega posega in ponovitve tumorja.

Rezultati: V obravnavanem obdobju je bilo operiranih 186 bolnikov s pleomorfnim adenomom obušesne slinavke. 177 bolnikov je bilo operiranih prvič. Devet bolnikov je bilo predhodno operiranih v drugih ustanovah in so bili k nam napoteni zaradi ponovitve tumorja. Od prvič operiranih 177 bolnikov je bila pri 86 narejena parcialna in pri 75 superfacialna paotidektomija, pri 16 bolnikih je bila narejena totalna parotidektomija. Prehodna pareza in trajanje operativnega posega sta bili statistično pomembno večji pri
superfacialni paotidektomiji. Freyev sindrom in število ponovitev nista bila odvisna od vrste posega.

Zaključek: Prišli smo do zaključka, da delna parotidektomija pri kirurškem zdravljenju pleomorfnega adenoma v večini primerov zadošča za radikalno odstranitev tumorja, saj je število ponovitev enako pri obeh skupinah.


Celoten članek