00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Progresivni mišični izpad zaradi hernije medvretenčne ploščice v nosečnosti: prikaz primera

Gregor Rečnik

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za kirurgijo, Oddelek za ortopedijo, Maribor, Slovenija ; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Doc. dr. Gregor Rečnik, dr. med.
UKC Maribor,
Oddelek za ortopedijo
Ljubljanska 5, 2000 Maribor
Telefon +386 23211432
E–pošta: gregorrecnik@yahoo.com

Izvleček

Namen: Ukleščenje korenine ledvenega živca zaradi hernije medvretenčne ploščice se v nosečnosti redko pojavi. Ustrezno ukrepanje temelji na pomoči nosečnici in sočasni zaščiti ploda.

Poročilo o primeru: Predstavljen je primer 35–letne ženske v 15. tednu nosečnosti s hudo bolečino in z znaki progresivne mišične oslabelosti zaradi hernije medvretenčne ploščice na nivoju L4–L5. Z namenom odprave bolečin in preprečitve trajne nevrološke okvare je bila opravljena kirurška dekompresija.

Zaključek: Zdravljenje hernije medvretenčne ploščice v nosečnosti je v večini primerov konzervativno. Redko je v primeru nevarnosti trajne nevrološke okvare potreben operativni poseg, pri katerem moramo upoštevati specifičnosti fiziološkega stanja nosečnice in ploda.


Celoten članek