00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Prospektivna raziskava povezave med okužbo materničnega vratu in sekundarno krvavitvijo po eksciziji transformacijske cone z električno zanko (LLETZ)

Iztok Takač, Nina Fokter Dovnik, Andraž Dovnik, Darja Arko

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Maribor, Slovenija, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za ginekologijo in porodništvo, Maribor, Slovenija,
Dopisovanje

Doc. dr. Darja Arko, dr. med.
Univerzitetni klinični center Maribor,
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Ljubljanska 5, SI-2000 Maribor, Slovenia
Telefon +386 23212445
Fax +386 23212085
E-pošta: darja.arko@ukc-mb.si
 

Izvleček

Namen: Namen prospektivne raziskave je bil ugotoviti, ali okužba spolnega trakta s patogenimi mikroorganizmi vpliva na pojavljanje hude pooperativne krvavitve, ki zahteva sekundarni poseg po eksciziji transformacijske cone z električno zanko (LLETZ).


Metode: V raziskavo je bilo vključenih 1.419 bolnic s cervikalno intraepitelijsko neoplazijo (CIN), pri katerih smo opravili LLETZ. Pred posegom smo bolnicam odvzeli bris materničnega vratu na patogene mikroorganizme. Po posegu smo pri bolnicah spremljali pojav hudih pooperativnih krvavitev, ki so zahtevale sekundarni poseg.


Rezultati: Patogeni mikroorganizmi so bili prisotni pri 714 (50,3 %) bolnicah in odsotni pri 705 (49,7 %) bolnicah. Najpogosteje izolirani patogeni mikroorganizmi so bili β-hemolitični streptokoki skupine B, α-hemolitični streptokoki, enterokoki in koliformne bakterije. Revizija zaradi hude pooperativne krvavitve je bila potrebna pri 48 (6,8 %) bolnicah brez patogenih mikroorganizmov in 63 (8,8 %) bolnicah s pozitivnimi brisi na patogene mikroorganizme. Razlika ni bila statistično značilna (hi-kvadrat = 1,72; P > 0,05).


Zaključek: Bolnice s CIN imajo zelo pogosto prisotno okužbo materničnega vratu s patogenimi mikroorganizmi. Ta okužba ni pomembno vzročno povezana s pojavom hude pooperativne krvavitve, ki zahteva sekundarni poseg po LLETZ.
 


Celoten članek