00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Pulzni tlak pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo v Sloveniji

Polonca Ferk, Jože Drinovec, Brane Leskošek, Marjan Pajntar, Marjetka Pal

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Maribor, Slovenija, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana, Slovenija, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko, Ljubljana, Slovenija, 4Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za klinično farmakologijo in Katedra za interno medicino, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Polonca Ferk, 
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, 
Slomškov trg 15, SI-2000 Maribor
Telefon +386 22345612

Izvleček

Namen: Namen naše študije je bil določiti porazdelitev pulznega tlaka (PP), sistoličnega (SBP) in diastoličnega (DBP) krvnega tlaka v odvisnosti od spola in starosti ter ugotoviti odnos med PP, SBP in DBP. Analizirali smo podatke za 19972 bolnikov z arterijsko hipertenzijo v Sloveniji.


Metode: Podatke o meritvah arterijskega krvnega tlaka (SBP, DBP) na nadlahti smo pridobili pri več kot 360 družinskih zdravnikih iz zdravstvenih kartotek bolnikov. Večino podatkov smo zbrali v obdobju 2002-2006.


Rezultati: Povprečen PP je bil (71,2 ± 16,9) mmHg, povprečen SBP (172,8 ± 18,1) mmHg in povprečen DBP (101,6 ± 10,4) mmHg. Analiza z linearno regresijo je pokazala statistično značilno povezavo PP tako s starostjo (p < 0,001) kot tudi s spolom (p < 0,001). Pulzni tlak je naraščal s starostjo, pri moških in ženskah podobno. Ženske so imele statistično značilno višji PP (p < 0,001) kot moški v starostnem obdobju 35-65 let, razlika pa je bila manj izrazita po 80. letu starosti. Pulzni tlak je v črki U podobnem odnosu z DBP ter v skoraj linearnem odnosu s SBP.


Zaključek: Rezultati naše študije kažejo, da je PP pri slovenskih bolnikih z arterijsko hipertenzijo odvisen tako od spola kot od starosti bolnika, na osnovi česar želimo spomniti na pomen upoštevanja PP pri načrtovanju antihipertenzivnega zdravljenja.
 


Celoten članek