00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Revmatoidni artritis in ateroskleroza

Iztok Holc, Artur Pahor

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Oddelek za revmatologijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Doc. dr. Iztok Holc, dr. med.,
Univerzitetni klinični center Maribor,
Klinika za interno medicino, Oddelek za
revmatologijo, Ljubljanska 5, SI–2000
Maribor, Slovenija
Telefon +386 23212486
Fax +386 233232128
E–pošta: iztok.holc@ukc–mb.si

Izvleček

Življenjska doba bolnikov z revmatoidnim artritisom je skrajšana za 3–18 let. Srčnožilni in možganskožilni dogodki (srčni infarkt in možganska kap) kot posledica pospešene ateroskleroze so glavni vzrok smrti pri bolnikih z revmatoidnim artritisom. Ateroskleroza je razširjen patološki proces srednje velikih in velikih arterij, ki je odgovoren za kardiovaskularne bolezni. Ateroskleroza ima podobne imunopatofiziološke mehanizme kot avtoimunske bolezni kot je npr. revmatoidni artritis.

Vzrok za zgodnjo aterosklerozo pri revmatoidnem artritisu predstavljajo tako klasični dejavniki tveganja, kakor tudi neklasični dejavniki med katere sodijo nekateri biokemični označevalci (homocistein, cistatin C in lipoproteini) ter dejavniki avtoimunskega vnetja (inflamatorni citokini, adhezijske molekule). Za odkrivanje zgodnje ateroskleroze pri bolnikih z revmatoidnim artritisom je primerna meritev intime medije notranjih vratnih arterij.

V prispevku so prikazane tudi lastne izkušnje glede diagnostike zgodnje ateroskleroze bolnikov z revmatoidnim artritisom.


Celoten članek