00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Rezultati operacije sive mrene na očeh z glavkomom v zadnjem stadiju

Tomaž Gračner, Dušica Pahor

1,2Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za oftalmologijo, Maribor, Slovenija; 1,2Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za očesne bolezni, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Doc. dr. Tomaž Gračner, dr. med.
Univerzitetni klinični center Maribor,
Oddelek za očesne bolezni
Ljubljanska 5, 2000 Maribor,
Slovenija
Telefon +386 40 522765
E–pošta: tomaz.gracner@ukc–mb.si

Izvleček

Namen: Ovrednotiti rezultate operacije sive mrene na očeh z glavkomom v zadnjem stadiju.

Metode: V to prospektivno klinično raziskavo je bilo vključeno 18 oči osemnajstih bolnikov z glavkomom v zadnjem stadiju, pri katerih je bila narejena fakoemulzifikacija z vstavitvijo mehke intraokularne leče (PHACO IOL). Očesni pritisk (IOP) je bil izmerjen pred posegom in nato 1 teden, 1 mesec ter 3, 6 in 12 mesecev po PHACO IOL. Ovrednoteni so bili najboljša korigirana vidna ostrina (BCVA), število protiglavkomskih zdravil ter vidno polje pred PHACO IOL in na koncu časa opazovanja.

Rezultati: Pri vseh očeh je bil čas sledenja po PHACO IOL 12 mesecev. Povprečni IOP pred kirurškim posegom je bil 13,5 mmHg (SD 2,6). V celotnem času sledenja ni bilo razlike med povprečnim IOP pred in po kirurškem posegu (P > 0,05). Povprečna BCVA pred PHACO IOL je bila 0,65 (SD0,3) logMAR, ki se je izboljšala na pov- auprečno 0,19 (SD 0,1) logMAR ob koncu časa sledenja po kirurškem posegu (P < 0,0001). Povprečno število protiglavkomskih zdravil pred PHACO IOL je bilo 1,8 (SD 1,4) in 2,0 (SD 1,3) ob koncu časa sledenja po kirurškem posegu (P = 0,104). Pred PHACO IOL je bila pri 7 očeh povprečna vrednost povprečne deviacije na avtomatski perimetriji –23,57 dB (SD 3,9) in –22,87 dB (SD 4,1) ob koncu časa sledenja po kirurškem posegu (P = 0,105). Pred PHACO IOL je bil pri 11 očeh povprečen otok vidnega polja na Goldmannovi perimetriji 17,0° (SD 7,2) in 20,4° (SD 9,0) ob koncu časa sledenja po kirurškem posegu (P = 0,033).

Zaključek: PHACO IOL na očeh z glavkomom v zadnjem stadiju je rezultirala v značilnem izboljšanju BCVA ob stabilnem IOP brez poslabšanja vidnega polja.


Celoten članek