00 01 03 03 04 05 06 07
00
01
03
03
04
05
06
07

Sindrom izgorelosti – resna nevarnost sodobne družbe

Dušica Pahor

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

Priznanje nekoga, da je utrujen, izčrpan, da ne zmore več, pogosto slišimo tako v privatnem življenju kakor tudi v delovnem okolju. Smo se na to navadili in to dojemamo kot del moderne družbe? Sodita vanjo izčrpanost in utrujenost prav tako kakor mobilni telefon in računalnik? Je to sodoben trias, brez katerega ne gre, smo se s tem sprijaznili in bomo tako živeli?


Celoten članek