01 02 03 04 05 06 07 08
01
02
03
04
05
06
07
08

Spremljanje pretoka v možganskih arterijah s TCD

Jožef Magdič, Marija Menih, Erih Tetičkovič

Oddelek za nevrološke bolezni, Univerzitetni klinični center Maribor, Slovenija

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

Spremljanje pretoka po možganskih arterijah s transkranialno Dopplerjevo sonografijo omogoča zaznavanje sprememb v pretoku po srednji možganski arteriji v dejanskem času.Pomembno je pri trombendarterektomiji karotidnih arterij, karotidni angioplastiki z znotrajžilno opornico, kirurškem zdravljenju anevrizem možganskih arterij, premostitvenih operacijah koronarnih arterij in trombolizi ob zapori srednje možganske arterije. Z ugotavljanjem zadostnega pretoka v srednji možganski arteriji pri karotidni trombendarterektomiji pomaga pri odločitvi o operaciji z znotrajžilnim obvodom ali brez tega. Hitro zaznavanje hipo- in hiperperfuzije, vazospazma, mikroembolusov ali rekanalizacije v možganskih arterijah lahko zmanjša tveganje za pooperativne nevrološke zaplete, kot sta možganska kap in kognitivna disfunkcija.


Celoten članek