00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Stapedotomija z argonskim laserjem

Maja Nahtigal, Janez Rebol

Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za otorinolaringologijo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Doc. dr. Janez Rebol, dr. med.
Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo, Ljubljanska 5, SI-2000 Maribor, Slovenija
Telefon + 386 23211592
E-pošta: janez.rebol@guest.arnes.si

Izvleček

Namen: Namen raziskave je bil predstaviti rezultate operacij otoskleroze z argonskim laserjem.


Metode: V zadnjem letu in pol je bila stapedotomija z argonskim laserjem izvedena pri 47 bolnikih. Pri vseh je bil poseg izveden v splošni anesteziji s transkanalnim pristopom, preoperativno in pooperativno je bil narejen tudi audiogram. Po operaciji smo izračunali spremembo kostnega prevajanja, kostno-zračne razlike in povprečno pooperativno kostno-zračno razliko.


Rezultati: Povprečno pooperativno izboljšanje kostnega prevajanja je znašalo 4,4 dB, povprečno izboljšanje kostno-zračne razlike 22,3 dB, povprečna pooperativna kostno-zračna razlika pa je znašala 9,6 dB.


Zaključek: Stapedotomija z argonskim laserjem je varna operacija, ki omogoča t.i. operiranje brez dotika struktur. Pooperativni rezultati sluha so zadovoljivi in stabilni, bolniki pa imajo pooperativno malo stranskih pojavov v smislu nestabilnosti in slabosti. 
 


Celoten članek