00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Stoletniki med nami in mi z njimi

Dušica Pahor

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Doc. dr. Uroš Maver, mag. farm.,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

Sto let. Je to veliko ali malo? Odvisno, kako gledamo, kaj in koga gledamo. Za človeka je veliko, za neko inštitucijo relativno malo. A ne glede na to je sto let sto let; je nek mejnik, ki se ga je potrebno zaradi zanamcev spomniti in hkrati skrbno pregledati preteklost. Brez preteklosti ni prihodnosti, je rek, ki še vedno drži. Tisti, ki poskušajo izbrisati preteklost, izbrišejo del sebe. Preteklost smo mi, so naši predniki. Je nekaj, kar nam je dalo temelje, na katerih stojimo in se lahko razvijamo. Brez njih ne bi bilo nas in ne bodočnosti. Zato je vse, kjer smo sedaj, nadaljevanje preteklosti, pa čeprav nekateri mislijo, da se je šele z njimi začela zgodovina.


Celoten članek