00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Thielova metoda balzamiranja teles: pregled literature in izkušnje našega inštituta

Lidija Kocbek, Mateja Rakuša

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo, Maribor
Dopisovanje
asist. dr. Lidija Kocbek
Univerza v Mariboru, Medicinska
fakulteta, Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo,
Taborska ulica 8
2000 Maribor
Telefon +386 2 23 45 861
E–pošta: lidija.kocbek@um.si

Izvleček

Namen: V prispevku želimo predstaviti eno najbolj raziskanih metod balzamiranja teles, Thielovo metodo, in lastne 9 letne izkušnje ter jih primerjati z literaturo.

Metode: Thielova metoda balzamiranja teles je zasnovana na intravaskularni aplikaciji vodne raztopine različnih kemikalij, kot so monopropilen glikol, amonijev nitrat, kalijev nitrat, natrijev sulfit, borova kislina, klorokrezol, formaldehid, etanol in morfolin. Začetni perfuziji preko karotidne in femoralne arterije sledi potopitev teles v bazen z raztopino za balzamiranje za najmanj štiri do šest mesecev. Po tem času se telesa hrani v plastičnih vrečah v hladilniku in se jih lahko uporablja več mesecev ali let.

Rezultati: Od leta 2008 smo po Thielovi metodi uspešno balzmanirali 16 teles. Zaradi koristnih lastnosti, ki jih metoda nudi, so postala telesa balzamirana po Thielovi metodi pomemben del v našem izobraževanju in raziskovanju. Kjub manjšim začetnim tehničnim težavam, smo uspeli metodo nadgraditi tako, da smo zagotovili boljšo dolgotrajno obstojnost teles.

Zaključek: Telesa balzamirana z metodo po Thielu so podobna z živimi in služijo kot primeren model za poučevanje in raziskovanje.


Celoten članek