00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Toksin B bakterije Clostridium difficile povzroča morfološke spremembe, ki nakazujejo proces avtofagije v človeških črevesnih epitelnih celicah HT-29

Saška Lipovšek, Mateja Zemljič

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija; Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana, Slovenija; Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, Slovenija.
Dopisovanje

Saška Lipovšek
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Slomškov trg 15, SI-2000 Maribor, Slovenija
Telefon +386 22293709
E-pošta: sasa.lipovsek@uni-mb.si

Izvleček

Namen: Toksin B (TcdB) bakterije Clostridium difficle sproži celično smrt, ki je rezultat apoptoze ali nekroze, s katerima je povezana avtofagija. Predpostavili smo, da tako TcdBVPI kot tudi TcdB8864 s svojim delovanjem vplivata na morfološke spremembe kultiviranih celic, značilnih za avtofagijo.


Metode: Za in vitro študije interakcij med črevesnimi epitelnimi celicami in toksinoma TcdBVPI in TcdB8864 smo uporabili celično linijo HT-29. Celice smo inkubirali od 2 do 24 ur ločeno s TcdBVPI in TcdB8864 in jih pregledali s transmisijskim elektronskim mikroskopom.


Rezultati: V HT-29 celicah smo ultrastrukturne spremembe opazili po 8 urah inkubacije s TcdBVPI in TcdB8864. Vidna so spremenjena območja zrnatega endoplazemskega retikuluma, Golgijevega aparata, elektronsko svetle ter elektronsko temne avtofagosomne strukture. V citoplazmi so prisotne lipidne kaplje.


Zaključek: TcdBVPI in TcdB8864 povzročita nastanek ultrastrukturnih sprememb v HT-29 celicah. Na osnovi prisotnosti avtofagosomnih struktur v citoplazmi celic sklepamo, da lahko avtofagija pomembno prispeva k prilaganju HT-29 celic na delovanje TcdBVPI in TcdB8864 ter s tem na njihovo preživetje.
 


Celoten članek