00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Ultrazvočni in klasični dejavniki tveganja karotidne ateroskleroze pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2

Mitja Letonja, Danijel Petrovič, Marija Šantl Letonja, Jovana Nikolajević Starčević

Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Slovenija; Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za histologijo in embriologijo, Ljubljana, Slovenija
Dopisovanje

Prof. dr. Danijel Petrovič, dr. med.
Inštitut za histologijo in embriologijo
Ljubljana 1105, Slovenija
E–pošta: daniel.petrovic@mf.uni–lj.si

Izvleček

Namen: V raziskavi smo želeli ugotoviti prevalenco biokemičnih in kliničnih dejavnikov tveganja ter razširjenost ateroskleroze karotidnih arterij pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 (SBT2).

Metode: V prospektivno presečno študijo smo vklučili 289 bolnikov s SBT2 in 157 zdravih preiskovancev. Anamnestične in klinične podatke smo zajeli z enotnim vprašalnikom. Vrednosti celokupnega holesterola, LDL in HDL holesterola, trigliceridov, glukoze, fibrinogena ter visokoobčutljivega C–reaktivnega proteina (CRP) smo določili s standardnimi biokemijskimi postopki. Aterosklerozo karotidnih arterij smo ocenili z ultrazvokom in opredelili debelino intime in medije, tip plakov ter seštevek plakov.

Rezultati: Bolniki s SBT2 so bili starejši in so imeli večji obseg pasu, večji indeks telesne mase, pogosteje povišan krvni tlak, višje vrednosti fibrinogena, D–dimera, glukoze, visoko občutljivega CRP, troponina in trigliceridov kot kontrolna skupina. Bolniki s SBT2 so imeli nižji LDL holesterol, vendar so bili v večjem deležu zdravljeni s statini glede na kontrolno skupino (70 % vs. 5 %). Bolniki s SBT2 so imeli večjo debelino intime–medije (1.09 ± 0.12 vs. 0.98 ± 0.14; P = 0.001), višji seštevek plakov in bolj napredovalo obliko plakov glede na kontrolno skupino.

Zaključek: Bolniki s SBT2 imajo večjo debelino intime–medije in bolj izraženo aterosklerozo karotidnih arterij glede na kontrolno skupino.


Celoten članek