00 01 02 03 04 05 06
00
01
02
03
04
05
06

Ultrazvočno vodena perkutana dilatacijska traheotomija:
hitra in varna tehnika oskrbe dihalne poti
Preliminarno poročilo o novi tehniki

Frank Schuster, Norber Roewer, Christian Wunder, Sabrina Negele, Thomas Metterlein

University Hospital, Department of Anaesthesiology, Julius-Maximilian-University of Wuerzburg

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

 

Namen: Prikazati prilagojeno tehniko perkutane dilatacijske traheotomije (PDT), ki morda nudi pomembne prednosti v primerjavi z doslej porabljano tehniko.

Metode: Raziskava je potekala na A3ivalih z uporabo ultrazvoka za PTD. Po predhodni ultrazvočni preiskavi in pod stalno ultrazvočno kontrolo, je bila narejena punkcija traheje z vodilno iglo. Vstavljena je bila dihalna cevka s Seldingerjevo tehniko in uporabo Ciaglia dilatatorja. Raziskava je  potekala v A3ivalskem laboratorijskem centru Univerzetne bolnišnice Würzburg na 11 prašičih s teA3o 26 do 36 kg.

Rezultati: Uspešna traheotomija je bila narejena pri vseh 11 prašičih. Povprečno trajanje postopka je bilo 20 sekund od predrtja koA3e do vstavitve dihalne cevke. Pri enem prašiču je prišlo do predrtja zadnje stene traheje.Zaključek: Nov postopek predstavlja preprosto in učinkovito tehniko vstavitve dihalne cevke z metodo PDT.

Zaključek: Nov postopek predstavlja preprosto inučinkovito tehniko vstavitve dihalne cevke z metodoPDT.


Celoten članek