00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Uporaba komplementarnih in alternativnih metod zdravljenja med polnoletnimi prebivalci Slovenije

Vojislav Ivetić, Barbara Čreslovnik, Janko Kersnik, Zalika Klemenc Ketiš

1Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino, Maribor, Slovenija; 2Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino, Ljubljana, Slovenija; 3Ambulanta družinske medicine, SAVA, Spodnji Duplek, Slovenija; 4Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem, Slovenija.
Dopisovanje

Assist. Vojislav Ivetić, M.D.
Ambulanta družinske medicine, SAVA,
Cesta k Dravi 8, SI-2241 Spodnji
Duplek, Slovenia
Telefon +386 51336036
Fax +386 26202492
E–pošta: ambulanta@ivetic.si

Izvleček

Namen: Ugotoviti, kolikšen delež ljudi uporablja komplementarne in alternativne metode zdravljenja (KAMZ), kako je uporaba KAMZ odvisna od spola, starosti, izobrazbe in okolja, v katerem živi posameznik, izmeriti stopnjo naklonjenosti preiskovancev do izvajalcev KAMZ in prikazati najbolj priljubljene alternativne zdravilne pripravke.

Metode: Raziskava je bila presečna in je temeljila na anonimnem vprašalniku, ki smo ga aprila 2009 poslali na dom iz telefonskega imenika naključno izbranemu vzorcu (N = 1000), in sicer polnoletnim prebivalcem Republike Slovenije. Podatke smo statistično analizirali z metodo hi-kvadrat ter t-testom glede na naravo spremenljivk.

Rezultati: Pravilno je odgovorilo in vrnilo ankete 410 (41,0 %) preiskovancev. Ugotovljeno je bilo, da 9,0 % preiskovancev uporablja komplementarne in alternativne metode zdravljenja. Uporaba KAMZ je neodvisna od starosti, spola, izobrazbe in okolja, v katerem živijo. Homeopatu po stopenjski lestvici zaupa 16,9 % ljudi, zdravilcu 11,0 %. Statistično značilno bolj zaupajo homeopatu ljudje s končano srednjo šolo. Najbolj priljubljeni alternativni pripravki so zelišča in čaji (74,4 %), sledijo vitamini in minerali (69,0 %). Homeopatske pripravke uporablja 4,6 % ljudi.

Zaključek: Ugotovili smo 9,0 % prisotnost alternativnega zdravljenja v Sloveniji, če ne upoštevamo zeliščarstva, zdravljenja z rastlinskimi pripravki in čaji ter akupunkture. Hkrati smo ugotovili, da zdravilcu zaupa 11,0 % in homeopatu 16,9 % populacije.


Celoten članek