00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Uporabnost merjenja koncentracije estradiola in progesterona v folikularni tekočini pri napovedovanju izida IVF/ICSI postopka v naravnem ciklusu.

Vida Gavrić Lovrec, Veljko Vlaisavljević, Borut Kovačič, Maksimilijan Gorenjak, Milan Reljič

Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo, Maribor, Slovenija; 2Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko, Maribor, Slovenija. 3Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za ginekologijo in porodništvo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Dr. Vida Gavrić Lovrec,
Univerzitetni klinični center Maribor,
Oddelek za reproduktivno medicino in
ginekološko endokrinologijo, Ljubljanska
5, SI–2000 Maribor, Slovenia
Faks +386 23312393
E-pošta: vida.gavric@ukc-mb.si

Izvleček

Namen: Namen raziskave je bil ugotoviti ali lahko na osnovi koncentracije estradiola (E2) in progesterona (P) ter njunega razmerja v folikularni tekočini predvidimo izhod IVF/ICSI postopkov v naravnih ciklusih.

Metode: V raziskavo smo vključili 91 žensk, pri katerih smo naredili 150 postopkov IVF/ICSI (78 IVF in 72 ICSI) v naravnem ciklusu. Folikularno tekočino smo zbrali pri aspiraciji foliklov. S t-testom testom smo primerjali koncentracije E2 in P v folikularni tekočini (FT) in njuno razmerje (FT P/FT E2) med ciklusi z uspešno (z jajčno celico) in ciklusi z neuspešno (brez jajčne celice) aspiracijo foliklov, med ciklusi z oploditvijo in ciklusi brez oploditve jajčne celice in med ciklusi z zanositvijo in ciklusi brez zanositve.

Rezultati: Jajčno celico smo dobili v 123 (86,7 %) ciklusih, do oploditve je prišlo v 84 (68,3 %) in zanositve v 21 ciklusih (delež zanosite na ciklus 14,0 %). Povprečna koncentracija E2 v FT je bila 3530 ± 1339 nmol/L, povprečna koncentracija P v FT 20649 ± 9489 nmol/L in povprečna vrednost razmerja FT P/FT E2 7,18 ± 6,42. Povprečne vrednost E2 , P in njunega razmerja v FT se niso statistično pomembno razlikovale med ciklusi z uspešno in neuspešno aspiracijo jajčnih foliklov, med ciklusi z in brez oploditve jajčne celice in med ciklusi z in brez zanositve.

Zaključek: Na osnovi vrednosti E2 in P v folikularni tekočini ne moremo predvideti uspešnost postopkov IVF/ICSI v naravnem ciklusu


Celoten članek