00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Uvodnik

Lucija Pribožič

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

Človek žanje uspeh, ko sledi svojemu hrepenenju. V preteklih letih smo diplomanti rastli in se razvijali v hrepenenju po dnevu, kot je ta. Sanjali smo o tem, da se nam bodo po letih vloženega truda in časa, odprla vrata v nov svet, kjer bomo s pridobljenim znanjem in veščinami zmogli ljudem pomagati na poti do zdravja. Danes smo torej končno tukaj, pred vrati; čakamo, da jih počasi odpremo in stopimo čez prag ambulant, zdravstvenih domov, bolnišnic in klinik. Vsak po svoje, vsak za svojimi željami.


Celoten članek