00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Uvodnik

Danijel Rebolj

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

Kitajski pregovor pravi: »Ko si zdrav, imaš tisoč želja. Ko zboliš, imaš le eno«. Najbrž ni zdravnika na tem svetu, ki tega ne bi osebno izkusil v vsakdanji praksi zdravljenja bolnikov. Zdravje je po večini anket naša največja življenjska vrednota, čeprav ga žal začnemo ceniti šele takrat, ko ga izgubimo. Takrat se pojavi bolezen kot okvara ali negacija zdravja in potrebujemo zdravljenje. In tu nastopi vloga medicine, ki se z zdravljenjem znanstveno ukvarja. Medicina je seveda več kot znanost; je vse, kar spodbuja zdravje ter zdravi in preprečuje bolezni, je predvsem človekoljubnost in želja pomagati človeku, da ne zboli (preventiva), da se pozdravi (kurativa) in da čim manj trpi (paliativa). Vsaj tako bi naj bilo in verjamem, da je tako. Od zdravnika se torej pričakuje, da je razumen človek in še bolj, da je dober človek, kar predstavlja veliko odgovornost.

Celoten članek