00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

V akademskem letu 2021/22 se na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru začne dolgo pričakovani študij dentalne medicine

Dušanka Mičetić Turk

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Doc. dr. Uroš Maver, mag. farm.,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

Veliki kitajski filozof Konfucij je rekel: »Ko narediš prvi korak, si že na cilju«. Spodbuda, da se na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru naredi prvi korak v smeri organizacije študija dentalne medicine, je prišla iz zobozdravstvene službe Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca leta 2016. Na MF UM smo spodbudo takoj spoznali kot veliko možnost trajnostnega razvoja v regiji; ne le v smislu izobraževanja doktorjev dentalne medicine, temveč kot možnost novega, intenzivnega interdisciplinarnega sodelovanja različnih fakultet Univerze v Mariboru na področju raziskav dentalne medicine, ki vključujejo raziskave novih materialov, nanodelcev, mikrobiologije, genetike, biokemije, bioinformatike in mnogih drugih znanstvenih disciplin.


Celoten članek