00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Varusna deformacija kolen nogometašev najstnikov

Zmago Krajnc, Matjaž Vogrin

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za kirurgijo, Oddelek za ortopedijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za ortopedijo, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje

assist. dr. Zmago Krajnc, dr. med.,
Univerzitetni klinični center Maribor,
Oddelek za ortopedijo, Ljubljanska 5,
2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 41374263
E-pošta: zmago.krajnc@guest.arnes.si

Izvleček

Osi spodnje okončine se dinamično razvijajo in oblikujejo v prvih dveh desetletjih življenja. V zadnjih letih
opažamo znatno povečano intenzivnost vadbe med treningi in tekmovanji (čas, frekvenca, moč) in posledično povečano število akutnih in kroničnih poškodb med mladimi športniki. Med športe z večjo incidenco poškodb uvrščamo tudi nogomet. Pregled literature zadnjih 15 let, ki preučuje deformacijo kolenskih sklepov mladih nogometašev, nakazuje pogostejši pojav varusne deformacije spodnjih okončin med nogometaši v primerjavi s splošno populacijo in športniki drugih športnih panog, najverjetneje zaradi specifičnih obremenitev nogometne igre. Varusna deformacija vpliva na spremenjeno biomehaniko kolenskega sklepa s povečano obremenitvijo medialne sklepne špranje in posledično zgodnejšim pojavom obrabnih sprememb kolenskega sklepa. Varusna deformacija kolenskih sklepov dodatno vpliva na pogostejši pojav sindroma patelo-femoralne bolečine in poškodb meniskusov med športniki. Etiologija varusne deformacije spodnjih udov med nogometaši je posledica kombinacije različnih dejavnikov: od naravne selekcije nogometašev z genetsko predispozicijo za varusno deformacijo spodnjih okončin do mehanske preobremenitve medialnega dela rastne cone proksimalne golenice, ki je posledica igranja nogometa. Klinične študije in raziskave na živalih nakazujejo, da lahko intenzivna športna vadba negativno vpliva na normalen razvoj rastne cone kolenskih sklepov in posledično na pojav nepravilnosti v rasti.


Celoten članek