00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Vloga sinbiotikov v zmanjšanju okužb po operacijah zloma v predelu kolčnega sklepa: pilotska študija

Teodor Pevec

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča, Ptuj, Slovenija
Dopisovanje

Teodor Pevec,
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča,
Kirurški oddelek, Potrčeva cesta 23,
SI–2250 Ptuj
Telefon: +386 41650335
E-pošta: Teodor.Pevec@sb-ptuj.si

Izvleček

Namen: Število bolnikov z zlomom v predelu kolčnega sklepa narašča skupaj s staranjem prebivalstva. Okužbe, ki nastopajo po samem posegu, tako sistemske kot lokalne, pomembno vplivajo na uspeh operacije. Uporaba probiotikov dokazano zmanjšuje okužbe, zato nas zanima, ali lahko uporaba le-teh zmanjšuje okužbe tudi v skupini bolnikov po operacijah zlomov v predelu kolčnega sklepa.

Metode: Opravili smo dvojno slepo randomizirano študijo pri 51 bolnikih.Ob sprejemu so dobili ali preparat SYNBIOTIK 2000 FORTE ali placebo. Opazovali smo nastanek okužb, merili vrednost C reaktivnega proteinain opazovali, kako so bolniki prenašali uživanje preparata.

Rezultati: Okužbe so se pojavile prištirih bolnikih v vsaki skupini. Pri sedmih bolnikih je šlo za uroinfekt in pri enem za okužbo rane

Zaključek: V raziskavi nismo dokazali vpliva SYNBIOTICA 2000 FORTE na zmanjševanje okužb po operacijah zlomov v predelu kolčnega sklepa. Število bolnikov bi moralo biti večje, skupina bi morala biti manj heterogena glede na stopnjo ogroženosti bolnikov pred operacijo in na čas med poškodbo in operacijo.


Celoten članek