00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Vloga spremenjene mikrobiote nožnice na pojavnost pooperativne krvavitve po eksciziji transformacijske cone z električno zanko (LLETZ)

Darja Arko, Tomaž Rojko, Andrej Cokan, Ivan Žebeljan, Iztok Takač

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za ginekologijo in porodništvo, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za patologijo, Maribor, Slovenija; 4Zdravstveni dom Lenart, Dispanzer za ženske, Lenart, Slovenija
Dopisovanje
Asist. Andrej Cokan, dr. med.,
Univerzitetni klinični center Maribor,
Klinika za ginekologijo in perinatologijo,
Oddelek za ginekološko onkologijo in
onkologijo dojk, Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 23212195
E-pošta: cokan.andrej@gmail.com

Izvleček

Namen: Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali spremenjena mikrobiota nožnice s simultano prisotnimi različnimi genitalnimi patogeni in klamidijo trahomatis vpliva na incidenco in jakost pooperativne krvavitve po široki eksciziji transformacijske cone materničnega vratu z diatermijsko zanko (angl. large
loop excision of the transformation zone - LLETZ).
 
Metode: Izvedli smo retrospektivno analizo bolnic, pri katerih smo na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo
Univerzitetnega kliničnega centra Maribor v letih od 1993 do 2015 naredili LLETZ. Brisi na patogene bakterije in klamidijo trahomatis so bili odvzeti pred posegom. Po operativnem posegu so bolnice
izpolnile vprašalnik, v katerem so ocenjevale trajanje in intenziteto krvavitve iz nožnice.
 
Rezultati: V raziskavo smo vključili 192 bolnic. Spremenjeno mikrobioto s simultano prisotnimi genitalnimi
patogeni in klamidijo trahomatis je imelo 5,2 % bolnic. Med genitalnimi patogeni smo največkrat izolirali streptokok skupine B in kandido. Pojavnost pooperativne krvavitve po LLETZ ni bila različna med skupinama z ali brez spremenjene mikrobiote s simultano prisotnimi genitalnimi patogeni in klamidijo
trahomatis (50,0 % proti 37,9 %, p-vrednost = 0,512).
 
Zaključek: Spremenjena vaginalna mikrobiota s simultano prisotnimi različnimi genitalnimi patogeni in klamidijo trahomatis je pogosta pri bolnicah s cervikalno intrapeiteljisko neoplazijo (CIN), vendar
ne povzroča povečane pojavnosti pooperativne vaginalne krvavitve po LLETZ.

Celoten članek