01 02 03 04 05 06 07 08
01
02
03
04
05
06
07
08

Vpeljava in optimizacija in-vitro metode za določanje hemokompatibilnosti modificiranih polietilenteraftalatnih površin

Dopisovanje

Jan Stana,
študent medicinske fakultete
Univerze v Mariboru,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor


Telefon: 
+386 41 235 435
Fax: 
+386 2 23 45 600
E-pošta: 

jan.stana@uni-mb.si

Izvleček

Namen: Razvoj hemokompatibilnih biomaterialov je zelo pomembno področje znanosti o materialih, zato je nujno potreben znaten napredek v iskanju in razvijanju zanesljivih in standardiziranih metod za analizo hemokompatibilnosti ( 2 ).

V članku je predstavljena analiza metode sprostitve hemoglobina za določanje časa strjevanja krvi v stiku z obdelanimi površinami PET. Namen raziskave je bil uvedba in optimizacija metode za analizo hemokompatibilnosti različno kemijsko spremenjenih (PET) površin.

Metode: Za določanje hemokompatibilnosti različno obdelanih PET površin smo uporabili prilagojeno metodo detekcije prostega hemoglobina (3,4). Analiziranih je bilo pet različno kemično obdelanih PET vzorcev, in sicer: kemijsko predobdelan PET ter PET obdelan s hitosanom, fucoidanom, sulfatiranim chitosanom in heparinom. Steklo je bilo uporabljeno kot standardna trombogena površina.

Rezultati: Rezultati pokažejo, da mešanje raztopine hemoglobina in pri 40 tresljajih na minuto zmanjša standardno deviacijo za 68 % v primerjavi s 120 tresljaji na minuto.

Dodatek pufra in s tem zvišanje pH iz 5.2 na 7.4 je še dodatno zmanjšalo standardno deviacijo (56 %). Merilno napako smo še nekoliko zmanjšali s hlajenjem krvi po odvzemu in naknadnim segrevanjem na 37°C.

Zaključki: Znižanje hitrosti mešanja raztopine, dodatek pufra in ohlajanje krvi pred eksperimentom, značilno zniža standardno deviacijo merilnih  rezultatov, in sicer za 89 %.

Optimirana metoda in njihovimi derivati niso bile značilne.


Celoten članek