00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Vpliv intravenskega ali inhalacijskega uvoda v anestezijo na prenos kisika pri starostnikih, operiranih zaradi kolorektalnega raka

Dušan Mekiš, Vesna Sok

Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje
Izr. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med.,
Univerzitetni klinični center Maribor,
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno
terapijo in terapijo bolečin,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon +386 23211568
Fax +386 23312393
E-pošta: dusan.mekis@ukc-mb.si

Izvleček

Namen: Uvod v splošno anestezijo z direktno laringoskopijo in vstavitvijo dihalne cevke je postopek, ki lahko močno vpliva na prenos kisika. Hitra in pravilna izbira učinkovin ter njihovih odmerkov za vzdrževanje prenosa kisika pripomore k izboljšanju izida zdravljenja. Namen raziskave je bil primerjati vpliv propofola in sevoflurana v uvodu v anestezijo na prenos kisika pri starostnikih, anesteziranih zaradi operacije debelega
črevesja.
 
Metode: V raziskavo smo vključili 40 bolnikov, starejših od 65 let, uvrščenih po ASA v 2. in 3. skupino, ki so bili programsko operirani na debelem črevesju. Glede na anestetik so bili bolniki naključno razdeljeni v propofolsko skupino (skupina P) ali sevofluransko skupino (skupina S).
 
Rezultati: Po uvodu v anestezijo so se srčna frekvenca, srednji arterijski pritisk, minutni volumen srca in indeks prenosa kisika statistično značilno zmanjšali v obeh skupinah v primerjavi z izhodiščno vrednostjo. Po uvodu v anestezijo se je srčna frekvenca statistično značilno hitreje zmanjšala v skupini P. Takoj po vstavitvi dihalne cevke so se srčna frekvenca, srednji arterijski pritisk, minutni volumen srca in indeks prenosa kisika statistično značilno povečali v skupini S, vendar že naslednjo minuto ta razlika med skupinama ni bila več statistično značilna. Po vstavitvi dihalne cevke so bili srčna frekvenca, srednji arterijski pritisk, minutni volumen srca in indeks prenosa kisika statistično značilno znižani v obeh skupinah v primerjavi z izhodiščno vrednostjo.
 
Zaključek: V uvodu v anestezijo pri starostniku imata propofol in sevofluran klinično primerljiv učinek na prenos kisika.

Celoten članek