00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Vpliv kajenja na pogostnost in značilnosti zapletov po konizaciji z diatermijsko zanko (LLETZ)

Vida Gavrić Lovrec, Tanja Erlah, Sarah Dobnik, Iztok Takač

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Maribor, Slovenija; Splošna bolnišnica Novo mesto, Novo mesto, Slovenija; Univerziteni klinični center Maribor, Oddelek za radiologijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za ginekologijo in perinatologijo, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje

Dr. Vida Gavrić Lovrec, dr. med.,
Univerzitetni klinični center Maribor,
Klinika za ginekologijo in perinatologijo,
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,
Slovenija
Telefon: +386 23212435
E-pošta: vida.gavric@ukc-mb.si

Izvleček

Namen: Ekscizija transformacijske cone z zanko (LLETZ) je metoda izbora za zdravljenje žensk s potrjeno intraepitelno cervikalno lezijo ali s sumom nanjo. Glede na spoznanja o tem, da kajenje zavira celjenje ran, smo želeli izvedeti, ali kajenje povečuje incidence najbolj pogostih zapletov po LLETZ posegu in kako vpliva na njihovo jakost in trajanje.

Metode: V raziskavo smo vključili 434 bolnic, pri katerih smo v letih od 1993 do 2015 na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor naredili LLETZ. Pooperativno so bolnice izpoljevale vprašalnik, v katerem so ocenjevale trajanje in intenziteto bolečin v spodnjem delu trebuha, krvavitve iz nožnice in izcedka iz nožnice. Tako dobljene podatke smo analizirali.

Rezultati: V skupini je bilo 237 (54,6 %) kadilk in 197 (45,4 %) nekadilk. Po LLETZ je 237 bolnic (54,6 %) poročalo o izcedku iz nožnice, 193 (44,5 %) jih je imelo bolečine v spodnjem delu trebuha, 181 (41,7 %) pa jih je krvavelo. Pojavnost posameznega zapleta med kadilkami in nekadilkami se ni značilno razlikovala, tudi trajanje in jakost izcedka in bolečin ne, več nekadilk kot kadilk je krvavitev opisalo kot močno.

Zaključek: Glede na rezultate naše raziskave kajenje ne povečuje incidence pooperativne vaginalne krvavitve, bolečin v spodnjem delu trebuha in vaginalnega izcedka po LLETZ. Bistveno tudi ne vpliva na njihove značilnosti in trajanje.


Celoten članek