00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Znižanje srčne frekvence z ivabradinom zmanjša periproceduralno poškodbo srčne mišice po koronarnem posegu in izboljša simptome angine pektoris pri bolnikih s stabilno koronarno boleznijo

Franjo Naji, Marcel Berro, David Šuran, Vojko Kanic

University Medical Centre Maribor, Clinic for Internal Medicine, Department for Cardiology and Angiology, Maribor, Slovenia; University of Maribor, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Maribor, Slovenia
Dopisovanje
Doc.dr.Franjo Naji, dr.med.,
Univerzitetni klinični center Maribor,
Klinika za interno medicino, Oddelek za
kardiologijo in angiologijo, Ljubljanska
5, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 23212371
E pošta: franjo.naji@yahoo.com

Izvleček

Namen: V literaturi zaenkrat ni podatkov, ki bi dokazovali, da znižanje srčne frekvence zmanjša periproceduralno poškodbo miokarda pri bolnikih, ki imajo opravljen perkutani koronarni interventni poseg. Ivabradin je uveljavljeno protiishemično zdravilo, ki znižuje srčno frekvenco in posledično izboljša
simptome angine pektoris. V pričujoči raziskavi nas je zanimalo, ali znižanje srčne frekvence z ivabradinom zmanjša periproceduralno poškodbo miokarda.
 
Metode: 40 bolnikom s stabilno angino pektoris in utripom v mirovanju nad 70 udarcev na minuto smo predpisali ivabradin 2x5 mg dnevno. V kontrolni skupini je bilo 40 bolnikov z utripom v mirovanju nad 70 udarcev na minuto. Vsi bolniki so bili vključeni mesec dni pred predvidenim posegom.
Vrednosti troponina I smo določili pred posegom in 24 ur po posegu. Spremljali smo tudi simptome angine pektoris v obeh skupinah.
 
Rezultati: Med obema skupinama bolnikov ni bilo statistično pomembnih razlik. Opažali smo pomembno znižanje srčne frekvence in pomembno manj simptomov angine pektoris v skupini, zdravljeni z ivabradinom (62.3±7.1 utripov na minuto vs.79±10.2 utripov na minuto; P<0.05 in 0.5±0.1 vs. 2.4±2.1; P<0.05). Vrednosti troponina I so bile pomembno nižje v skupini, zdravljeni z ivabradinom v primerjavi s kontrolno skupino (0.12±0.03 ng/mL vs. 0.44±0.08 ng/mL; P<0.05). Ko smo dodatno analizirali faktorje vpliva,
smo ugotovili da na periproceduralno poškodbo miokarda vplivata le srčna frekvenca pod 70 utripov na minuto (razmerje obetov 7.0; interval zaupanja od 1.2 od 41.7; P=0.03) in število vstavljenih žilnih opornic (razmerje obetov 4.4; 95% interval zaupanja 1.1 to 17.3; P=0.03).
 
Zaključek: Znižanje srčne frekvence z ivabradinom zmanjša periproceduralno poškodbo miokarda pri bolnikih ob opravljenem perkutanem koronarnem interventnem posegu.

Celoten članek