00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Ali holecistektomija vpliva na oddijev sfinkter in ampulo papile vateri?

Marjan Skalicky
Dopisovanje

Prim. doc. dr. Marjan Skalicky, dr. med. 
Klinika za interno medicino, Univerzitetni klinični center Maribor,
Ljubljanska ulica 5, SI-2000 Maribor, Slovenija
Telefon +386 23212852
E-pošta: koimed@ukc-mb.si

Izvleček

Namen: Ker ima 20-50 % holecistektomirancev tudi po operaciji žolčnih kamnov nadaljnje dispeptične težave, želim dokazati, da del teh težav ne izvira iz primarne bolezni žolčnika s kamni, ampak so drugega, natančneje duodenalnega izvora.


Metode: Z endoskopskim ultrazvokom (EUZ) sem pred operacijo (AOP) žolčnih kamnov pregledal 80 bolnikov. Tri mesece po operaciji (POP3) in 6 mesecev po njej (POP6) sem preiskavo ponovil. 50 operirancev je bilo simptomatskih, 30 pooperativno asimptomatskih. Pri vseh sem opravil analizo papile Vateri (PV) s posebnim poudarkom na analizi vidljivosti sfinkterja Oddi kompleksa (SOK) in ampule papile (AP).


Rezultati: Vidljivost SOK je signifikantna v meritvah AOP/POP3 (p < 0.05) iz prikazanih sprememb. Prav tako je signifikantna primerjava POP3/POP6 (p < 0.001). Vzorec obnašanja AP (AOP/POP3, POP3/POP6, AOP/POP6) v različnih meritvah ni signifikanten (p > 0.05). Linearno zvečanje odstotka nevidnih AP (76 %, 78 %, 80 %) kaže na druge mehanizme sprememb, kot sem jih ugotovil pri vidljivosti SOK 52 % (AOP), 72 % (POP3) in 50 % (POP6).


Zaključek: Holecistektomija očitno deluje incidentalno na vidljivost SOK. To potrjujejo klinične izkušnje v potrebnem rekonvalenscentnem dietetnem režimu nekaj mesecev po operaciji, ki so potrebne za "reprogramiranje SOK-a". AP, ki se obnaša po svoji embrionalni in histološki zasnovi po duodenalnem vzorcu (SOK po biliarnem), pa kaže počasne nesignifikantne linearne trende zvišane nevidljivosti.


Celoten članek