00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Ali je stimulacija hrbtenjače učinkovita metoda zdravljenja vztrajajoče bolečine v križu in nogi po operaciji? – Naše izkušnje z 21 primeri

Nevenka Krčevski Škvarč, Tomaž Velnar, Tadej Strojnik

1Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za nevrokirurgijo, Maribor, Slovenija; 2Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Maribor, Slovenija; 3Univerza v Maribor, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Prof. dr. Tadej Strojnik
Univerzitetni klinični center Maribor,
Oddelek za Nevrokirurgijo,
Ljubljanska 5, SI–2000 Maribor,
Slovenija
Telefon + 386 23211511
Faks + 386 23324830
E-pošta: tadej.strojnik@ukc–mb.si

Izvleček

Namen: Obravnava bolnikov z vztrajajočo bolečino v križu in nogi po operaciji ledvenokrižne hrbtenice (FBSS) vključuje različne oblike  protibolečinskega zdravljenja, vključno z zdravili, kirurškimi metodami in psihološkim zdravljenjem. Pregledali smo izhod pri bolnikih s FBSS,  zdravljenih s stimulacijo hrbtnega mozga (SCS).

Metode: V retrospektivno študijo smo vključili 21 bolnikov (10 moških in 11 žensk, mediana starost 50 let) s FBSS, ki so bili v obdobju 5 let  zdravljeni s SCS na Oddelku za nevrokirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Obravnavali smo podatke o jakosti bolečine in  spremembi le–te, o omejenih sposobnostih za vsakodnevne aktivnosti, o zaposlitvi, porabi analgetikov in pojavu zapletov.

Rezultati: Spremljanje bolnikov po SCS je trajalo od 2 do 62 mesecev, mediana vrednost je 24 mesecev. Ocena bolečine po vizualni lestvici  (Visual Analogue Scale – VAS) pred SCS je bila med 7 in 10, mediana vrednost 8. Po SCS je bila ocena VAS med 3 in 6, mediana vrednost 4 (p <  0.0001). Po posegu se je zmanjšala poraba analgetikov. Vsi zaposleni bolniki so se vrnili na delo. Ocena funkcionalne prizadetosti na podlagi  vprašalnika “Oswestry Disability Index (ODI)” je bila med 18 % in 78 % , povprečno 39 % (zmerna prizadetost).

Zaključek: SCS je metoda izbora za zdravljenje bolnikov s kronično bolečino v nogi v sklopu FBSS, pri katerih ta bolečina vztraja kljub optimalni  konzervativni protibolečinski oskrbi. Izboljša se kvaliteta življenja, zmanjša poraba analgetikov in bolniki se lahko vrnejo na delo.


Celoten članek