00 01 02 03 04 05 06
00
01
02
03
04
05
06

Analiza učinkovitosti zdravljenja, obravnave slabokrvnosti, vnetja, mineralne kostne bolezni in pogostosti peritonitisov dializnega centra – Primerjava kontinuirane ambulantne peritonealne dialize (capd) in avtomatizirane peritonealne dialize (adp)

Maša Knehtl, Martin Hren, Nina Hojs, Sebastjan Bevc, Radovan Hojs, Robert Ekart

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Oddelek za nefrologijo, Oddelek za dializo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Maša Knehtl, dr. med.
Oddelek za nefrologijo, Univerzitetni
klinični center Maribor, Ljubljanska 5,
2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 23212065
Faks: +386 23212684
E–pošta: masaknehtl@gmail.com

Izvleček

Namen: Peritonealno dializo smo v našem centru začeli izvajati leta 1998. Cilj naše retrospektivne analize je bil ugotoviti razliko v učinkovitosti zdravljenja, potrebi po eritropoetinu, nivoju hemoglobina, C–reaktivnem proteinu (CRP), intaktnemu parathormonu (i–PTH) in pojavnosti peritonitisa pri bolnikih, ki so prešli s kontinuirane ambulantne peritonealne dialize (CAPD) na avtomatizirano peritonealno dializo (ADP).
V prispevku avtorji predstavijo peritonealno dializo kot metodo nadomestnega zdravljenja ledvične odpovedi ter njihove izsledke retrospektivne analize.

Metode: Pregledali smo dokumentacijo 12–ih bolnikov, devetih moških in treh žensk, starih v povprečju 52,8 ± 11,7 let, ki so v obdobju od maja 1998 do decembra 2013 prešli iz CAPD na APD. Na podlagi rezultata peritonealnega ekvilibracijskega testa (PET) je bilo 75 % bolnikov spoznanih za hitre izmenjevalce. Obe obliki peritonealne dialize smo primerjali glede na učinkovitost zdravljenja (Kt/V), porabo eritropoetina, nivo hemoglobina, CRP in i–PTH. Analizirali smo epizode peritonitisa v CAPD in APD obdobju.

Rezultati: Povprečen čas na CAPD je bil 747,1,1 ± 1028,2 dni; povprečen čas na APD je bil 1300,0 ± 1042,0 dni. Za CAPD obdobje je bila srednja vrednost Kt/V 2,13 ± 0,43, srednja vrednost hemoglobina 117,8 ± 6,2 g/l, srednja vrednost porabe eritropoetina 5290,1 ± 4641,4 IE/teden, srednja vrednost CRP 8,7 ± 9,3 mg/l in srednja vrednost i–PTH 580,2 ± 445,9 pg/ml. Za APD obdobje je bila srednja vrednost Kt/V 2,24 ± 0,35, srednja vrednost hemoglobina 117,1 ± 8,6 g/l, srednja vrednost porabe eritropoetina 4829,9 ± 4976,6 IE/teden, srednja vrednost CRP 9,1 ± 8,3 mg/l in srednja vrednost i–PTH 550,5 ± 400,0 pg/ml. S primerjavo rezultatov obeh oblik peritonealne dialize (parni t–test) statistično pomembnih razlik v času zdravljenja (p = 0,273), učinkovitosti (Kt/V) (p = 0,159), nivoju hemoglobina (p = 0,804), porabi eritropoetina (p = 0,303), nivoju CRP (p = 0,886) in i–PTH (p = 0,802) nismo ugotovili. Prav tako nismo opazovali razlike v pojavnosti peritonitisa v obeh obdobjih zdravljenja.

Zaključek: Med oblikama peritonealne dialize nismo ugotovili pomembne razlike v učinkovitosti zdravljenja, porabi eritropoetina, nivoju hemoglobina, CRP, i–PTH in pojavnosti peritonitisa.


Celoten članek