00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Cistatin c – označevalec ledvičnega delovanja ter napovedovalec srčnožilnih bolezni in umrljivosti

Sebastjan Bevc, Robert Ekart, Radovan Hojs

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Oddelek za nefrologijo, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center, Klinika za interno medicino Maribor, Oddelek za dializo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Doc. dr. Sebastjan Bevc, dr. med.
Univerzitetni klinični center Maribor,
Klinika za interno medicino
Oddelek za nefrologijo, Ljubljanska 5
SI-2000 Maribor, Slovenija
Telefon + 386 23212871
Faks + 386 23312393
E-pošta: sebastjan.bevc@gmail.com
sebastjan.bevc@ukc-mb.si

Izvleček

Cistatin C v serumu je bil že pred desetletjem predlagan za označevalca ledvičnega delovanja. Trdni dokazi potrjujejo, da je ocena glomerulne filtracije s pomočjo cistatina C izboljšala prepoznavanje bolnikov s kronično ledvično boleznijo pri določenih populacijah. Enačbe za oceno ledvične funkcije, ki vključujejo standardizirano vrednost cistatina C v serumu so postale »state– of–the–art« določanja ledvične funkcije. Zadnje smernice za obravnavo bolnikov s kronično ledvično boleznijo tako vključujejo navodila in priporočila za uporabo cistatina C v klinični praksi. Rezultati raziskav kažejo, da je cistatin C več kot le označevalec ledvičnega delovanja, saj poda celostno informacijo o ogroženosti bolnikov, še posebej tistih z visoko stopnjo tveganja za razvoj sržnožilnih bolezni in dogodkov. Raziskave so pokazale tudi povezavo cistatina C z napredovanjem srčnožilnih bolezni.

Celoten članek