00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

E-kadherin in β-katenin: dvojna vloga v karcinogenezi

Sinikka Eskelinen

Biocenter Oulu, Department of Pathology, Institute of Diagnostics, University of Oulu, Finland
Dopisovanje

Sinikka Eskelinen, Ph.D.
Biocenter Oulu
University of Oulu
P.O.Box 5000, FI–90014
University of Oulu
Aapistie 5A
FI-90220 Oulu Finland

Telefon 
+358 85376101
Faks 
+358 85376115
E-pošta: 
sinikka.eskelinen@oulu.fi

Izvleček

V urejanje epitelno-mezenhimskega prehoda in obnavljanje epitelnih tkiv so vključeni strogo določeni kontrolni mehanizmi, njihova odsotnost pa  lahko vodi do karcinogeneze. Ti določeni procesi obsegajo regulacijo genske ekspresije in celičnega citoskeleta do proliferacije in apoptoze.  Glavno vlogo imata E-kadherin in β-katenin, molekuli, ki sta sestavna elementa med celicami. β-katenin je ključni posrednik na Wtn poti, ki  regulira ekspresijo različnih proteinov, zajetih v morfogenezo, in celično preživetje preko TCF/LEF poti. Prispevek opisuje ekspresijo E-kadherin  in fosfataz kot negativen regulator Wnt poti, kar omogoča diferenciacijo, medtem ko tirozin kinaza poveča Wtn pot preko fosforilacije kadherinov in  kateninov, kar povzroči povečano proliferacijo in inhibicijo apoptoze.


Celoten članek