00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Ekspanzivni procesi v mali medenici, prikriti s sočasno lumbalno kompresijo, kot vzrok lumboishialgije - prikaz treh primerov

Matjaž Voršič, Janez Ravnik, Gorazd Bunc

1Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za nevrokirurgijo, Maribor, Slovenija; 2Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Gorazd BUNC, dr. med.
Univerzitetni klinični center Maribor,
Oddelek za nevrokirurgijo,
Ljubljanska 5, SI–2000 Maribor,
Slovenija
Telefon +386 23211457
Faks +386 23324830
E-pošta: gorazd.bunc@ukc-mb.si

Izvleček

Namen: V članku so predstavljeni primeri treh bolnikov z ishialgično bolečino, povzročeno zaradi sočasne intra- in ekstraspinalne kompresije  ishiadičnega živca.

Poročilo o primeru: Diagnostični postopki so sprva razkrili le intraspinalni razlog za bolečino. Vsi trije bolniki so bili operirani, vendar kliničnega izboljšanja po operaciji ni bilo. Dodatni diagnostični postopki, pri enem od bolnikov pa obdukcija, so kot razlog za vztrajajočo bolečino pri dveh bolnikih razkrili tumor živčnih ovojnic, pri tretjem bolniku pa medenični absces s kompresijo lumbosakralnega pleksusa.

Zaključek: O ekstraspinalni kompresiji ishiadičnega živca je potrebno razmisliti predvsem v primerih, ko standardni kirurški poseg z odstranitvijo intraspinalnega vzroka ne privede do ustreznega kliničnega izboljšanja.


Celoten članek