00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Enomesečna prevalenca skeletno–mišične bolečine in vplivi nanjo

Zalika Klemenc Ketiš, Janko Kersnik

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino, Maribor, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino, Ljubljana, Slovenija;
Dopisovanje

Zalika Klemenc–Ketis
Kersnikova 1, 3320 Velenje, Slovenija
Telefon +386 38963122
Fax +396 38963118
E–pošta
zalika.klemenc–ketis@uni–mb.si

Izvleček

Namen: Namen raziskave je bil ugotoviti razširjenost mišično–skeletnih bolečinskih simptomov v reprezentativnem vzorcu slovenskih prebivalcev in ugotoviti dejavnike, povezane z njimi.

Metode: Izvedli smo opazovalno presečno raziskavo, ki je potekala v juniju 2011 na reprezentativnem vzorcu 1.002 naključno izbranih slovenskih državljanov, stratificiranem glede na spol in starost. Uporabili smo računalniško podprto metodo telefonskega anketiranja.

Rezultati: Vsaj en dan v preteklem mesecu je imelo 559 (55,7 %) prebivalcev mišično–skeletne simptome, 226 (22,5 %) pa vse dni v zadnjem mesecu. Višja starost, ženski spol, nižja izobrazba, nižji mesečni dohodek, iskanje laičnega nasveta, iskanje zdravniške pomoči, samozdravljenje, ljudje, ki so poročali o problemih z gibanjem, težave pri samooskrbi, bolečine, težave pri dnevnih aktivnostih, tesnoba in/ali depresija, zaposlenost, upokojenci in prisotnost kronične bolezni so bili pogosteje povezani z dejstvom, da je bila mišično–skeletna bolečina prisotna v celotnem preteklem mesecu. V primerjavi z ostalimi v vzorcu so osebe z mišično–skeletnimi bolečinami pogosteje navajale težave z gibljivostjo in bolj pogosto poročali o prisotnosti bolečin.

Zaključek: Kostno–mišični simptomi so zelo pogosti v slovenski splošni populaciji in predstavljajo velik javno–zdravstveni problem.


Celoten članek