00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Etična odgovornost pri objavljanju znanstvene publikacije urednikov revij in avtorjev

Dušica Pahor

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Doc. dr. Uroš Maver, mag. farm.,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

Etika je bila in vedno bo najpomembnejši del znanstveno–raziskovalnega dela. V zgodovini je bila pogosto
zlorabljena, vendar moramo na podlagi izkušenj skrbeti za to, da se zgodovina ne ponavlja. Etika mora biti prisotna na vseh področjih raziskovanja. Kakršna koli želja po uspehu, slavi ali drugih osebnih koristih mora vedno biti pod strogo kontrolo, ki preprečuje možnost zlorabe znanosti. To je tudi želja in poslanstvo uredništva.


Celoten članek