00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Fluorescentna in situ hibridizacija kot neinvazivna tehnika odkrivanja raka mehurja v vzorcih urina

Nadja Kokalj-Vokač, Rajko Kavalar, Alenka Erjavec–Škerget, Andreja Zagorac, Tine Hajdinjak

1Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za urologijo, Maribor, Slovenija; 2Univerzitetni klinični center Maribor, Laboratorij za medicinsko genetiko, Maribor, Slovenija; 3Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za patologijo, Maribor, Slovenija; 4Univerza v Maribor, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Prof. dr. Nadja Kokalj–Vokač
Univerzitetni klinični center Maribor,
Laboratorij za medicinsko genetiko,
Ljubljanska 5, SI–2000 Maribor,
Slovenija
Telefon +386 23212947
Faks +386 23212063
E-pošta: nadja.kokalj-vokac@ukc-mb.si

Izvleček

Namen: Namen študije je bil ovrednotenje UroVysion FISH testa za odkrivanje celic raka mehurja pri uroloških bolnikih iz vzorcev urina.

Metode: Vzorce urina smo zbrali pred cistoskopijo. V primeru odkritega tumorja, je bila izvedena resekcija in histološka potrditev rakastega  obolenja. Za odkrivanje rakastih celic smo uporabili metodo fluorescentne in situ hibridizacije (FISH) z uporabo DNA–sond, specifičnih za  kromosome 3, 7 in 17 ter lokus–specifično sondo 9p21. Pregledanih je bilo vsaj 25 morfološko spremenjenih celic oz. vse prisotne celice na  preparatu.

Rezultati: Od 179 pregledanih vzorcev, je bil en inficiran, v 35 (20%) pa ni bilo prisotnih celic. Statistično je bila metoda FISH ocenjena z občutljivostjo 76,2% (95% CI 52.8 – 91.8) in specifičnostjo 93,6% (95% CI 88,6 – 96,9), kar je v primerjavi s podatki iz literature, dober rezultat. V večini primerov je šlo za številčne spremembe kromosomov. Histološko je bilo potrjenih 11,8% tumorjev.

Zaključek: Metoda FISH je dokaj draga in zahteva dvodnevno obdelavo, kar je v primerjavi s citologijo ovira. Tako FISH kot citologija ne dajeta  100% odgovora, vendar velja metoda FISH za občutljivejšo metodo od citologije. Predvsem pa je prednost FISH v neinvazivnosti postopka, saj  dobimo rezultat iz urina in se pogosto izognemo cistoskopiji.


Celoten članek