00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Gostota malih žil in vrednosti PSA pri adenokarcinomih prostate z oceno 6 in 7 po Gleasonu

Barbara Dariš, Miha Munda

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Inštitut za biomedicinske vede, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za histologijo in embriologijo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Asist. dr. Barbara Dariš
Univerza v Mariboru,
Medicinska fakulteta,
Inštitut za biomedicinske vede
Taborska 8, 2000 Maribor
Telefon +386 23305875
E–pošta: barbara.daris@um.si

Izvleček

Namen: Želeli smo ugotoviti, ali se pri bolnikih z adenokarcinomom prostate z oceno 6 in 7 po Gleasonu razlikujeta gostota malih žil v tumorjih in vrednosti prostatičnega specifičnega antigena (PSA).

Metode: V raziskavo je bilo vključenih 100 bolnikov z adenokarcinomom prostate, ki smo jih razdelili v dve skupini glede na oceno po Gleasonu (GS). V prvi skupini je bilo 52 bolnikov z GS 6, v drugi pa 48 bolnikov z GS 7. S protitelesi za endoglin smo raziskali ožiljenost znotraj tumorja. Endoglin je specifičen označevalec za novo nastale žile v in okrog tumorskega tkiva, ne pa za žile v netumorskem tkivu. Na vsakem histološkem preparatu smo določili območja največje gostote malih žil in le-te prešteli pri 400-kratni povečavi (površina 0,19 mm2).

Rezultati: Skupina vzorcev z GS 6 ni imela značilno različne gostote žil v vidnem polju (24,5 vs. 29,0; P = 0,46) oz. gostote žil, preračunane na mm2 tumorskega tkiva (109,3 vs. 129,6; P = 0,78), v primerjavi s skupino vzorcev z GS 7. Skupini se nista razlikovali glede na vrednost PSA (8,5 vs. 10,1 ng/mL; P = 0,66). Gostota malih žil v tumorjih ni bila povezana z vrednostjo PSA (r = 0,1; P = 0,62). Skupini bolnikov se nista razlikovali v starosti (63,0 vs. 65,0 let; P = 0,84).

Zaključek: SRezultati raziskave kažejo, da se adenokarcinomi prostate z oceno 6 in 7 po Gleasonu ne razlikujejo v neovaskularizaciji in tudi ne v vrednostih PSA.


Celoten članek