00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Hitri repetitivni odgovor kot uporaben napovedni dejavnik dolgoročne uspešnosti po radiofrekvenčni ablaciji ventrikularne tahikardije iz iztočnega trakta desnega prekata

Damijan Vokac, Viljemka Nedog, Vojko Kanic, Franjo Naji

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za Interno Medicino, Oddelek za Kardiologijo in Angiologijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska Fakulteta, Katedra za Interno Medicino, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Doc. dr. Franjo Naji, dr. med.,
Univerzitetni klinični center, Maribor,
Oddelek za kardiologijo in
angiologijo, Ljubljanska 5,
2000 Maribor, Slovenija
Telefon +386 23212371
Fax +386 23312393
E–pošta: franjo.naji@yahoo.com

Izvleček

Namen: Idiopatska tahikardija iz iztočnega trakta desnega prekata je najpogostejša prekatna aritmija pri bolnikih brez strukturne srčne bolezni. Med ablacijo aritmije pogosto opažamo hitro neobstojno prekatno tahikardijo (HNPT) enake morfologije kot je osnovna aritmija. V raziskavi smo poskušali oceniti napovedno vrednost HNPT pri bolnikih po ablaciji omenjene aritmije.

Metode: Raziskava je bila prospektivno opazovalna. Primerjali smo skupino bolnikov z zabeleženo HNPT s kontrolno skupino. Vključili smo bolnike po uspešni ablaciji iztočne prekatne tahikardije, ki smo jih razdelili v obe skupini glede na pojavnost HNPT. V obe skupini smo vključili po 33 bolnikov in jih spremljali 24 mesecev. Primerjali smo parametre procedure ter dolgoročni uspeh posegov.

Rezultati: Opažali smo statistično pomembno krajši čas posega (120 ± 29 min vs. 70 ± 16 min; P < 0,001) in pomembno manj ablacijskih lezij (21,6 ± 15,6 vs. 13,4 ± 12,5; P = 0,02) v skupini z zabeleženo HNPT. Po 24 mesecih je bilo v skupini z zabeleženo HNPT pomembno manj recidivov (OR 0,19; 95 % CI 0,05–0,83; P = 0,03).

Zaključek: Pojav HNPT med ablacijo prekatne tahikardije iz iztočnega trakta desnega prekata govori v prid krajšemu času posega in boljši dolgoročni učinkovitosti.


Celoten članek