00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

InVance¨ sling postopek za zdravljenje moške stresne urinske inkontinence

Gregor Hlebič, Dejan Bratuš
Dopisovanje

Dejan Bratuš, dr. med, Vinarska 47, SI-2000 Maribor, Slovenija
Telefon +386 23211422
E-pošta: bratus.dejan@ukc-mb.si

Izvleček

Namen: Stresna inkontinenca urina je pri moških relativno redka in se pojavi kot posledica večjega operativnega posega, drugi vzroki stresne inkontinence urina se pri moških pojavljajo izjemoma. Ne glede na relativno majhno število prizadetih takšno uhajanje urina obolelim predstavlja velik medicinski in tudi socialni problem, saj se odpovejo normalnim dnevnim aktivnostim in se vse bolj omejujejo na domače okolje.


Metode: Ena izmed možnosti zdravljenja stresne urinske inkontinence pri moških je tako imenovani InVance Male Sling sistem. Gre za minimalno invazivno kirurško metodo, pri kateri se na spodnjo stran pubične kosti z vijaki pritrdi poliesterska mrežica, ki tesni sečnico. V principu gre za sling operacijo.


Rezultati: Na našem oddelku smo med letoma 2004 in 2007 z omenjeno metodo zdravili osemintrideset bolnikov. Pri štiriintridesetih je šlo za stanje po radikalni odstranitvi prostate, pri štirih pa za stanje po transuretralni resekciji prostate. ‰as spremljanja po posegu je pri vseh daljši od dveh let. Osemindvajset bolnikov navaja popolno ozdravitev (brez uporabe predlog), šest bolnikov navaja blago stresno inkontinenco (ena predloga dnevno), pri štirih bolnikih pa ni prišlo do izboljšanja. Pri nobenem bolniku nismo opažali zastoja urina ali na novo nastalih težav pri uriniranju, smo pa pri treh bolnikih srečali podaljšano gnojno izcejanje iz postoperativne rane in še pri treh kasno zavrnitev mrežice, zato smo pri teh bolnikih morali mrežico odstraniti. Imeli smo tudi bolnika z erozijo sečnice osem mesecev po posegu.


Zaključek: Glede na naše rezultate lahko zapišemo, da je Invance sling operacija uspešna metoda zdravljenja moške stresne inkontinence urina z minimalnimi pooperativnimi zapleti. 
 


Celoten članek