00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Indikatorji strainpri oceni sistolične miokardialnefunkcije pri fantku s hipertrofično kardiomiopatijo:opis primera

Nadezhda Chernykh, Alla Tarasova, Olga Groznova

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija; Russian Medical Academy Continuous Professional Education Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia; Academician Yu. E. Veltishchev Research Clinical Institute of Pediatrics, N. I. Pirogov Russian National Research Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation, , Moscow, Russia
Dopisovanje

Nadezhda Chernykh,
Erazmus študentka na MF UM v letu 2018
Telefon: +7(917) 3317861
E-pošta: chernykh-nauka@mail.ru

Izvleček

Namen: Članek predstavlja zanimiv klinični primer 14-letnega fanta s hipertrofično kardiomiopatijo (HCM). Vrednosti ejekcijske frakcije (EF) in “shortening” frakcije levega ventrikla so pri otrocih s hipertrofično kardiomiopatijo dolgo časa v sprejemljivih okvirjih. Zaznava zmanjšanja segmetalne miokardialne kontraktilnosti na začetku bolezni predstavlja diagnostično težavo.

Metode: Predstavljene so klinične lastnosti bolnika, rezultati študij in analiza obremenitve miokardija levega ventrikla v “2D speckle-tracking” nastavitvi z ehokardiografsko študijo.

Rezultati: Ugotovljeno je bilo zmanjšanje vrednosti v indikatorjih obremenitve v anterioseptalnem, anteriornem in anterolateralnem segment miokardija levega ventrikla ter kompenzatorno zvišanje vrednosti v kontralateralnih segmentih. Ugotovljene vrednosti so služile kot indikacija za začetek zdravljenja.

Zaključek: Zmanjšanje vrednosti v indikatorjih obremenitve v “2D speckle-tracking” nastavitvi je najbolj nazorno predstavljeno s spremembami v segmentalni sistolični funkciji levega ventrikla v začetnem stadiju hipertrofične kardiomiopatije.


Celoten članek