00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Iz uvodnika Knjigi portretov na pot

Ivan Krajnc

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Doc. dr. Uroš Maver, mag. farm.,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

(Knjiga bo izšla v založbi Medicinske fakultete Univerze v Mariboru)

Ob deseti obletnici delovanja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru leta 2014 smo izdali monografijo Deset let Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, v kateri smo popisali nastanek in delovanje druge slovenske medicinske fakultete. Veliko se je dogodilo v prvem desetletju in kar naenkrat smo že krepko zakorakali v drugo. Skrbnemu opazovalcu ne uidejo pomembni mejniki razvoja od uveljavitve bolonjske reforme do največjega dosežka – izgradnje nujno potrebne fakultete, ki blesti na desnem bregu Drave in se po zamisli arhitekta prof. Borisa Podrecce navezuje na mesto in univerzo. Ves čas smo, po septembru 2013 še posebej intenzivno, spremljali razvoj medicinskih študijev in novosti uvajali v program, razvijali oz. dobesedno oživeli smo bazične raziskave. Novi ustrezni prostori in vrhunska oprema so bili temelj za snovanje številnih novosti in sprememb.


Celoten članek