00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Izgorevanje

Zlatka Rakovec Felser, Cvetka Pernat Drobež

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za gastroenterologijo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Doc. dr. Zlatka Rakovec–Felser,
spec. klin. psih.
Univerza v Mariboru,
Medicinska fakulteta,
Katedra za psihologijo,
Taborska ul. 8, 2000 Maribor,
Slovenija
Telefon +386 40899239
E–pošta: zlatka.rakovec–felser@triera.net

Izvleček

Članek je posvečen problematiki izgorevanja v zdravstvu. Poleg opredelitve pojava kot posledice porušenega ravnovesja med zahtevami in možnostmi, med skrbjo za druge in skrbjo zase se seznanimo s kompleksno prepletenostjo eksternih in internih razlogov zanj, z znaki, ki opozarjajo na sprožen proces, pa tudi s podatki o opravljenih raziskavah izgorevanja med zdravniki. Novejše ameriške in evropske raziskave odkrivajo − glede na ostali del prebivalstva − visoko stopnjo prevalence izgorevanja med zdravniki. Pojav, kot poudarjajo avtorji, zato ne more biti več zgolj problem zdravnikov samih, pač pa zaradi obsega in posledic odpira vprašanja učinkovite obravnave tako bolnikov kot tudi zdravstvenega sistema v celoti. Raziskovalci govorijo o epidemičnem značaju pojava, zaradi česar razmišljajo o potrebnih preventivnih ukrepih tako znotraj zdravstvenih ustanov – še zlasti, ker je stopnja zadovoljstva in izgorelosti zdravnikov pri delu, glede na novejše izsledke, pomembno odvisna od njihovega vodenja − kot tudi o potrebnih ukrepih na individualnem nivoju, t.j. o samozaščitnem življenjskem slogu zdravnikov samih. Predstavitev teh najdemo v zaključnem delu članka.


Celoten članek