00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Kako in zakaj analiziramo mikrobioto – hitri vodnik za zdravnike

Sabina Horvat, Maja Rupnik

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija; Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Center za medicinsko mikrobiologijo, Oddelek za mikrobiološke raziskave, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje

Red. prof. dr. Maja Rupnik, Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano
(NLZOH), Prvomajska ulica 1, 2000
Maribor, Slovenija
Telefon: +386 24500183
E-pošta: maja.rupnik@nlzoh.si

Izvleček

Mikrobno združbo, ki naseljuje določen del človeškega telesa, imenujemo mikrobiota. Najbolj poznana je črevesna mikrobiota, vendar se zmeraj več raziskav izvaja tudi na področju mikrobiote ust, vagine in kože. Danes vemo, da imajo tudi številna področja, ki so nekoč veljala za sterilna, svojo specifično mikrobioto. Mikrobiote igrajo pomembno vlogo pri delovanju organov ter pri zdravju in razvoju bolezni in so zato predmet obsežnih raziskav, katerih namen je ugotavljanje možnih označevalcev zdravja oziroma bolezni ali možnosti uporabe mikrobiote v terapevtske namene. Skupaj z razvojem metod za analizo mikrobiote literatura na tem področju eksponentno narašča. Razumevanje osnovnih načel in izrazov, ki se uporabljajo v raziskavah mikrobiote, bo zato postalo pomemben del splošnega znanja zdravnikov.


Celoten članek